Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
 • Betrouwbaar
 • Persoonlijke service
 • Snelle verzending
 • Informatief
Handschoenen als persoonlijke beschermingsmiddelen

Het marktaanbod aan beschermingshandschoenen is waarschijnlijk het meest gevarieerd van alle groepen persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is wellicht zo omdat ook de risico's zo verscheiden zijn: snij- en steekwonden, schaafwonden, pletting, brandwonden, extreme koude, chemische letsels, infectie, ioniserende straling, elektrocutie, enz. Daarom is een op de voor elke werkpost specifieke risico's en bewerkingen gerichte aanpak vereist. Een van de fabrikanten vatte dit bondig en juist samen in de slogan: "job-fitted gloves". Ondanks de automatisering blijven ongevallen met kwetsuren aan vingers en handen in de meeste geïndustrialiseerde landen zeer frequent optreden. Zij vertegenwoordigen ongeveer een derde van het totaal aantal ongevallen.

Een Amerikaanse studie uit 1981 bracht aan het licht dat ongeveer 70 % van de gekwetste werknemers op het ogenblik van het ongeval geen handbescherming droeg. 60 % van deze werknemers was betrokken in productieprocessen. In zeven ongevallen op tien waren de verwondingen aan de handen snijwonden. Een vierde van de ongevallen had breuken tot gevolg. Van de arbeiders die bij hun ongeval handbescherming droegen, was ongeveer een derde van oordeel dat de handschoenen de ernst van hun kwetsuren sterk hadden verminderd. Een op acht stelde de handschoenen verantwoordelijk voor het ongeval, omdat ze bijvoorbeeld de hand in de machine hadden getrokken.

Handschoenen kunnen overigens ook nog op een andere wijze een bijkomend risico betekenen. De materialen die bij de vervaardiging van de handschoen gebruikt worden, kunnen namelijk aanleiding geven tot irritaties en allergieën. Tot de materialen die dit type risico met zich meebrengen rekent men onder andere vrij chroom (VI) in leder, bepaalde rubberadditieven en bewaarmiddelen zoals pentachloorfenol.

Zeven belangrijke redenen om handschoenen te dragen:

 1. Onze handen blijven schoon en de huid blijft langer gaaf en gezond als die beschermd wordt. Voorwerpen, materialen en stoffen waar wij mee in aanraking komen of vastnemen en verhandelen maken de huid ruw en kwetsbaar. Schone handen houden ook andere dingen schoon.
 2. Handschoenen maken onze greep beter op alle voorwerpen die wij opnemen en onder controle moeten houden bij het vastnemen en dragen.
 3. Handschoenen beletten dat allerlei stoffen of dragers van infectie in de huid dringen. Ingevette en behandelde voorwerpen, harshoudende houtsoorten kunnen infectiewonden veroorzaken. Om het even welk voorwerp kan infectie veroorzaken bij splinters of snijwonden. Zelfs de rand van een karton of nietje kan dit doen.
 4. Handschoenen geven een betere greep bij natte en glibberige voorwerpen. Zij maken dat die voorwerpen niet door de handen glijden bij het vastnemen, opnemen of tijdens het dragen.
 5. Handschoenen beschermen tegen gevaarlijke en agressieve producten. Aangepaste handbescherming belet dat bijtende producten de huid aanvreten. Irriterende producten kunnen via de huid in het bloed worden opgenomen. Reinigingsproducten hebben een agressieve werking; lasstraling tast de huid aan. Voor elk soort risico is er een speciale soort beschermhandschoen.
 6. Handschoenen beschermen tegen snijdende en ruwe oppervlakken. Onze handen zijn uiterst kwetsbaar voor snijwonden en pletwonden veroorzaakt door bewegende en snijdende voorwerpen. Kwetsuren kunnen de fijngevoelige structuur van pezen en zenuwen onherstelbaar beschadigen.
 7.  Handschoenen vangen de eerste stoot op als er iets mis gaat. Stoten tegen, geklemd worden onder, het kan gebeuren bij het dragen en neerzetten van materiaal. De handschoenen zorgen dan voor een beschermende laag en buffer. De handschoenen kunnen het verschil maken tussen een kneuzing en een breuk, dat heeft de ervaring geleerd.Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies