Privacy Policy Van der Bend B.V.

Foto

Uw gegevens worden beschermd

Wij zijn ons ervan bewust dat u bij het bezoeken van deze website vertrouwen stelt in Van der Bend B.V. KvK nr 24168581. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Graag laten we u via deze weg weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo hopen wij meer inzicht te geven in hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van der Bend B.V.. Let wel, Van der Bend B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Van der Bend B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, zorgvuldig wordt verwerkt en beveiligd.

Bestellen in onze webshop

Bestellen

Wanneer u iets bestelt in onze webshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te kunnen bezorgen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens (worden versleuteld aangeleverd)
  • Geslacht (optioneel)
  • IP-adres

Registreren

In onze webshop kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandelng kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Communicatie

Contactformulier

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde vraag beter te kunnen beantwoorden of om een beter advies te geven. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookies

Cookies en buttons

Wij maken in onze webshop gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze webshop wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken” of "sharen") op sociale netwerken als Google en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Het betreffende sociale netwerk (zoals Google) heeft een eigen privacyverklaring waarin wordt uitgelegd wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar sociale netwerken en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Sociale netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + verklaren zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereekomst met Google om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor ander Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerd toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Bewaartermijn

De door u opgegeven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Vergetelheid

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft het recht te vragen om verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@vanderbend.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u op adequate wijze te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden in deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webshop kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Mocht u vragen hebben hieromtrent, mail dan naar info@vanderbend.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2024.

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en danken u voor uw vertrouwen.